Studijsko putovanje u Ljubljanu

U sklopu projekta “ZadarZaDar”- Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika, kojeg provodi OŠ Bartul Kašić na čelu s ravnateljicom Katicom Skukan, organizirano je studijsko putovanje u Centar za istraživanje i promicanje darovitosti Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani, u trajanju 8. – 10.11. 2017. g.

Opširnije