IMPRESSUM

Bartulin – digitalni školski list OŠ Bartula Kašića, Zadar

Adresa: Bribirski prilaz 2, 23000, Zadar

E-mail: bartulin59@gmail.com

Ravnateljica: Katica Skukan

Uredništvo školskih novina Bartulin 2022./2023.

Novinari Bartulina:

Lana Skroče, Laura Radić, Mihaela Šarić, Mateo Jergan, Frane Mišković, Marko Jurić – 7. razred

Urednica: Lana Skroče

Voditeljica: Ana Lisica

Uredništvo školskih novina Bartulin 2021./2022.

Novinari Bartulina:

Paula Kalcina, Marisa Miočić, 8. razred

Lana Skroče, Laura Radić, Mihaela Šarić, Mateo Jergan, Frane Mišković, Marko Jurić – 6. razred

Urednica: Marisa Miočić

Voditeljica: Ana Lisica

Uredništvo školskih novina Bartulin 2020./2021.

Novinari Bartulina:

Paula Kalcina, Marisa Miočić, 7. razred

Lana Skroče, Laura Radić, Mihaela Šarić, Mateo Jergan, Frane Mišković, Marko Jurić – 5. razred

Voditeljica: Ana Lisica

Uredništvo školskih novina Bartulin 2019./2020.

Novinari Bartulina:

Paula Kalcina, Nika Barišić, Marisa Miočić, Antea Knežević, Marija Mavar – 6. razred

Kiara Lemezina, Lada Lukšić – 7. razred

Emilia Ljubica Jurković – 8. razred

Urednica: Lada Lukšić

Voditeljica: Ana Lisica

Uredništvo školskih novina Bartulin 2018./2019.

Novinari Bartulina:

Kiara Lemezina, Lada Lukšić – 6. razred

Donata Mikulić, Ivana Bobić, Ante Nekić, Antonio Grozdanić, Lovre Šoša, Filip Skelin, Karlo Vrkić, Nikola Marić – 7. razred

Chiara Ćustić – 8. razred

Urednica: Donata Mikulić

Voditeljice: Ana Lisica i Vlatka Ignac

Uredništvo školskih novina Bartulin 2017./2018.

Novinari Bartulina:

Kiara Lemezina, Lada Lukšić – 5. razred

Lana Aurora Vukić, Marta Vrkić,  Donata Mikulić, Ivana Bobić, Ante Nekić, Mate Kotlar, Antonio Grozdanić, Lovre Šoša, Filip Skelin, Karlo Vrkić – 6. razred

Chiara Ćustić – 7. razred

Maja Benić, Justina Colić, Petra Šoša, Eva Knežević – 8. razred

Urednica: Chiara Ćustić

Voditeljice: Ana Lisica i Vlatka Ignac

Učiteljice suradnice: Elza Nadarević-Baričić i Dušanka Dujić

Uredništvo školskih novina Bartulin 2016./2017.

Novinari Bartulina:

Lana Aurora Vukić, Marta Vrkić, Mirta Zalović, Zara Tolja, Donata Mikulić, Ivana Bobić, Ante Nekić, Mate Kotlar, Antonio Grozdanić, Lovre Šoša, Filip Skelin, Karlo Vrkić – 5. razred

Ema Trbović, Arijana Babić, Chiara Ćustić – 6. razred

Maja Benić, Justina Colić, Petra Šoša – 7. razred

Erasmus novinari: Lana Kurta, Maura Damjanić, Luvija Petričić, Nina Jurjević, Barbara Bukvić, Jan Markač, Bartol Jurjević, Antonio Mazić, Andrija Paškov i Kristian Nekić – 7. razred

Novinari Maraške: Korina Vulić (6. razred) i Toni Božanić (5. razred), učiteljice suradnice: Elza Nadarević-Baričić i Irena Stojanov

Urednica: Petra Šoša.

Voditeljice: Ana Lisica i Vlatka Ignac